HOME     O NAS    
Skynet
Technika niskich temperatur
Jesteś zainteresowany niskimi temperaturami? Chcesz zobaczyć ciekły azot lub inną ciecz kriogeniczną lecz nigdy nie miałeś okazji? Dobrze trafiłeś. Jesteśmy w posiadaniu agregatu skraplającego o mocy 2Kw. Kontaktując się w tej sprawie możesz na własne oczy zobaczyć wspaniałe właściwości cieczy kriogenicznych lub nawet zabrać małą ilość we własnym termosie. Możesz również zaspokoić swoją wiedzę z dziedzin techniki niskich temperatur, chłodnictwa i klimatyzacji oraz wielu innych pokrewnych zagadnień. Skraplanie gazów polega na schładzaniu ich aż do momentu w którym dochodzi do przemiany fazowej z gazowej w ciekłą. W postaci ciekłej dana substancja osiąga największą możliwą gęstość. Przykładowo: gęstość LNG: 420gr/l. Sprężając gaz przy użyciu kompresora nie osiągniemy tekiej gęstości nawet gdybyśmy sprężyli go do 1000 bar w normalnej temperaturze.

Ciekły azot (LN2):  -195 stopni c, niepalny, bezbarwny

Ciekły metan (LNG): -163 stopni c, palny bezbarwny (skroplony gaz ziemny)

Ciekły argon (LAr): -185 stopni c, bezbarwny, niepalny

Ciekły propan (LPG) -42 stopnie c, palny, bezbarwny

Shoutbox

 
Kontakt oglny: Tel: 793761613, 505816999